Mohamed Salem Harsha. "(Words That the Al-Dane Was Silent about in Ottoman Painting (In the Alifat: ما سكت عنه الداني في الرسم العثماني [في الألفات] (مصحف ليبيا أنموذجا)". المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث 7, no. 3 (سبتمبر 29, 2021): 35–21. تاريخ الوصول يناير 24, 2022. https://journals.ajsrp.com/index.php/ajsrp/article/view/4159.