Othman Rashid Majeed. "Verbal Subscribers of Matin Al- Shatibya: Collection and Study: المشتركات اللفظية في متن الشاطبية: جمع ودراسة". المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, م 6, عدد 3, سبتمبر، 2020, ص 68-51, doi:10.26389/AJSRP.R230720.