[1]
Sana Hussien Algzawi, "Interpretation of the problem in the Holy Quran an applied study on verses from the first part of Surat Al- Baqarah: تأويل المشكل في القرآن الكريم (دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول من سورة البقرة)", AJSRP, م 8, عدد 1, ص 16–1, 2022.