Sana Hussien Algzawi (2022) "Interpretation of the problem in the Holy Quran an applied study on verses from the first part of Surat Al- Baqarah: تأويل المشكل في القرآن الكريم (دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول من سورة البقرة)", المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 8(1), ص 16–1. doi: 10.26389/AJSRP.N021221.