Basheer Thabit Mohammed, Lateef Mahmoud Mohammed Al-Ghariri (2021) "The Unspoken in the Speech of Symbolism School: المسكوت عنه في خطاب المذهب الرمزي", المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 7(4), ص 138–127. doi: 10.26389/AJSRP.R280621.