Sana Hussien Algzawi. 2022. "Interpretation of the Problem in the Holy Quran an Applied Study on Verses from the First Part of Surat Al- Baqarah: تأويل المشكل في القرآن الكريم (دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول من سورة البقرة)". المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث 8 (1):16-1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N021221.