Gadah Mohammad Fathee Ebraheem. 2021. "Deception and Analogy in the Qur’anic Surahs Indicating Its Title on the Resurrection: التغريض والمماثلة في السور القرآنية الدال عنوانها على البعث". المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث 7 (2):15-1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.H240121.