MARIAH MOHAMMED HALAWANI, HANI FARRAJ ALI ABU BAKR. Building rhetorical thinking At Ali Ibn Abi Talib and Al-Hasan: بناء التفكير البلاغي عند علي بن أبي طالب وابنه الحسن. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 37–17, 2022. DOI: 10.26389/AJSRP.R051021. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/ajsrp/article/view/4808. Acesso em: 4 2022.