GADAH MOHAMMAD FATHEE EBRAHEEM. Deception and analogy in the Qur’anic surahs indicating its title on the resurrection: التغريض والمماثلة في السور القرآنية الدال عنوانها على البعث. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 15–1, 2021. DOI: 10.26389/AJSRP.H240121. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/ajsrp/article/view/3807. Acesso em: 21 2023.