YASMIN ABDULLAH SAAD, KHADIJA ABDELAZIZ AL- SAIDALANI. The Phonetic structures of (Aziz) Potiphar’s wife story in The Quran: البنية الصوتية ودلالاتها في قصة امرأة العزيز في القرآن الكريم. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 139–130, 2019. DOI: 10.26389/AJSRP.Y150919. Disponível em: https://journals.ajsrp.com/index.php/ajsrp/article/view/1999. Acesso em: 21 2023.