Sana Hussien Algzawi. (2022). Interpretation of the problem in the Holy Quran an applied study on verses from the first part of Surat Al- Baqarah: تأويل المشكل في القرآن الكريم (دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول من سورة البقرة). المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 8(1), 16–1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.N021221