Hosam Mohammad Al-Btoosh. (2021). Analyzing the content of the poetic discourse in the poem (Bant Souad) – A study in light of the solidarity strategy –: تحليل مضمون الخطاب الشعري في قصيدة (بانت سعاد) – دراسة في ضوء استراتيجية التضامن –. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 7(1), 18–30. استرجع في من https://journals.ajsrp.com/index.php/ajsrp/article/view/3410