Ahmed Mohammad Albzour. (2020). Cohesion and harmony in the poem "Three Pictures" by poet Mahmoud Darwish: التّماسك والانسجام في قصيدة "ثلاث صور" للشّاعر محمود درويش. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 6(2), 60–48. https://doi.org/10.26389/AJSRP.H120420