Alaa Taref Garibeh. (2020). The Verbal Participation in Arabic Language: A Linguistics Study: المشترك اللفظي في اللغة العربية: دراسة لغوية. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث, 6(2), 11–1. https://doi.org/10.26389/AJSRP.A190220