(1)
Sana Hussien Algzawi. Interpretation of the Problem in the Holy Quran an Applied Study on Verses from the First Part of Surat Al- Baqarah: تأويل المشكل في القرآن الكريم (دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول من سورة البقرة). AJSRP 2022, 8, 16-1.