(1)
Rehab AbdUlmohsen Al- Qurashi. The Influence of Islam on Forming Images in the Umayyad Poetry: أثر الإسلام في تشكيل الصور ومقاصد الشعر الأموي. AJSRP 2021, 7, 53-41.