[1]
Rana M.Salah Eddin Mousa, Ali Muhammed Asa'ad 2021. Proverbs of the Arabs and their impact on preference in the interpretation of Al-Nisaburi – A comparative descriptive study –: أمثال العرب وأثرها في الترجيح في تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) – دراسة وصفية مقارنة –. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث. 7, 4 (2021), 92–70. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.N050721.