[1]
Gadah Mohammad Fathee Ebraheem 2021. Deception and analogy in the Qur’anic surahs indicating its title on the resurrection: التغريض والمماثلة في السور القرآنية الدال عنوانها على البعث. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث. 7, 2 (2021), 15–1. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.H240121.