[1]
Raweh Hamid Albar, Aisha Saleh Babssal 2021. The Expressive Value of The Segmental Phonemes: The Ayahs Describing The Battle of Uhud As A Model: القيمة التعبيرية للأصوات التركيبية: آيات وصف غزوة أحد نموذجا. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث. 7, 2 (2021), 70–54. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.R171220.