[1]
Othman Rashid Majeed 2020. Verbal Subscribers of Matin Al- Shatibya: Collection and Study: المشتركات اللفظية في متن الشاطبية: جمع ودراسة. المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث. 6, 3 (2020), 68–51. DOI:https://doi.org/10.26389/AJSRP.R230720.